Jak powinna wyglądać umowa kupna-sprzedaży auta?

0 Comments

Kiedy sprzedajemy samochód, to zwykle występujemy jako osoba prywatna, a taka może sprzedać pojazd tylko na umowę sprzedaży. Nie może wystawić rachunku/faktury, bo nie jest firmą i urzędy nie przyjmą takiej formy sprzedaży pojazdu od osoby prywatnej.

Dlatego należy sporządzić odpowiednią umowę. W znacznej większości przypadków robimy to sami, wypełniając odpowiednie, zwykle gotowe druki. Jeden z takich druków możecie pobrać i wydrukować z naszej strony Autoskup Bydgoszcz.

Przy bardziej skomplikowanych umowach lub przy autach o znacznej wartości, umowę można również potwierdzić notarialnie, lecz należy pamiętać, że taka usługa podlega dodatkowej opłacie pobieranej przez notariusza.

Umowa kupna-sprzedaży używanego samochodu.

Co musi się obowiązkowo znaleźć na umowie sprzedaży?

Pierwszą rzeczą, o której często się zapomina, to miejscowość i data sporządzenia umowy. Jest to podstawowa rzecz przy dokonywaniu dalszych formalności związanych z zgłoszeniem sprzedaży/nabycia pojazdu w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym i u ubezpieczyciela. Czasem warto też umieścić godzinę sporządzenia umowy, co może być przydatne, jeśli nowy właściciel np. przekroczy prędkość i zostanie uchwycony przez fotoradar. W takim przypadku mamy potwierdzenie, że w tym dniu o konkretnej godzinie nie byliśmy już właścicielami pojazdu.

Drugą rzeczą jest umieszczenie nagłówka “Umowa kupna-sprzedaży” lub “Umowa sprzedaży”. Formalnie w prawie występuje dokument określony jako “umowa sprzedaży”, a powszechnie mówi się o umowie “kupna-sprzedaży”, więc wszyscy na to przymykają oko i zatwierdzają taki dokument.

Trzecią rzeczą jest określenie kto jest sprzedawcą. Należy wpisać dane osoby lub wszystkich osób sprzedających auto, jeśli pojazd ma współwłaścicieli. Dane strony sprzedającej powinny składać się z imienia, nazwiska, numeru PESEL i adresu miejsca zameldowania lub pobytu/zamieszkania, zgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym lub jeśli pojazd nie został przerejestrowany, to z danymi na umowie zakupu. Numer dowodu osobistego nie jest wymagany.

Po sprzedawcy, trzeba wpisać kto jest kupującym i podobnie jak przy sprzedawcy, należy wpisać dane wszystkich osób, które będą nowymi właścicielami auta.

Kolejna sprawa, to wpisanie co jest przedmiotem sprzedaży, a więc pojazdu. Podstawowe dane jakie należy umieścić na umowie sprzedaży, to marka i model pojazdu, numer rejestracyjny, rok produkcji i numer VIN. To absolutne minimum. Wiele gotowych druków dodaje również pola określające takie rzeczy jak rodzaj pojazdu, numer silnika (nie jest wpisywany w dowodzie rejestracyjnym od 2004 roku), kolor i rodzaj nadwozia, pojemność silnika czy przebieg. O ile przebieg można jeszcze uznać za coś, co może się przydać na przykład przy kwestiach spornych, gdy trafimy na nieuczciwego sprzedawcę, który zataił istotną wadę auta, to reszta nie ma znaczenia, bo są to informacje zawarte w numerze VIN i systemie CEPiK.

W umowie sprzedaży należy też określić kwotę za jaką sprzedaje się pojazd i jest to bardzo ważne! Trzeba pamiętać, że musimy opłacić podatek 2% od wartości pojazdu w Urzędzie Skarbowym i w tym celu musimy wypełnić formularz PCC-3. W tym druku podajemy w rubryce C wartość przedmiotu (pojazdu) z umowy, a w rubryce D wartość rynkową. Na tej podstawie wylicza się podatek do zapłaty i jeśli cena z umowy będzie zbyt niska, to albo musimy udokumentować zaniżenie wartości pojazdu, albo zapłacić podatek od wyższej wartości rynkowej. W przypadku starych aut, których wartość jest niewielka (do 1000 złotych) nie opłacamy PCC. Należy też pamiętać, że jeśli nie wpiszemy wartości pojazdu, to umowa zostanie uznana za darowiznę, a ta również podlega opodatkowaniu. Jeśli kupujemy auto w cenie poniżej 1000 złotych, a jego wartość rynkowa będzie znacząco wyższa, to taka cena może zostać podważona i również będzie trzeba opłacić podatek.

Ostatnia rzecz jaka musi się znaleźć na umowie, to podpisy wszystkich osób wymienionych w umowie, zarówno sprzedających jak i kupujących. Brak podpisu będzie problemem przy przerejestrowaniu i zawarciu polisy ubezpieczenia OC.

W przypadku, gdy kupującym jest firma, jak na przykład skup aut używanych, to uzupełnia się dane firmy czyli: nazwę firmy, adres siedziby, numer NIP i numer REGON oraz przystawia pieczątkę z podpisem osoby reprezentującej firmę.

Skup samochód używanych w Bydgoszczy.
Skup Aut Bydgoszcz MGCompany 514704444

Dodatkowe zapisy na umowie kupna-sprzedaży:

Warto również dodać kilka formułek np. że “Sprzedający przenosi własność pojazdu wymienionego w punkcie … na Kupującego, za kwotę ustaloną w punkcie …”, “Pojazd jest wolny od wad prawnych” czy, że w sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego, itp.

W umowie kupna-sprzedaży można również wpisać dodatkowego informacje lub określić nietypowe warunki sprzedaży. Otóż można sprzedać też np. 50% udziału w własności pojazdu, może to być też inna wartość procentowa. 

Możemy również określić formę zapłaty, przelew, gotówka, płatność w ratach, czy podać konkretną datę zapłaty za samochód. Warto też zawrzeć w umowie stan pojazdu jeśli jest uszkodzony, powypadkowy czy do naprawy. W przypadku gdy pojazd ma usterki, można też dodać załącznik, a w nim umieścić informacje o znanych wadach pojazdu, co może być przydatne, gdy kupujący będzie miał wątpliwości co do swojego zakupu i będzie żądał rekompensaty za naprawy.

Na umowie można również umieścić zapis o przekazywanych dokumentach do pojazdu, ich numerach, ilości kluczyków, dodatkowym wyposażeniu, polisie ubezpieczenia OC, dacie ważności badania technicznego, itp.

Każdą umowę możemy skonstruować indywidualnie i prócz wymaganych podstawowych informacji można wpisać co tylko chcemy, o ile nie są to zapisy niezgodne z przepisami, zwane klauzulami abuzywnymi (niedozwolonymi), które nawet jak znajdą się na takiej umowie, to nie mają mocy prawnej.

One Reply to “Jak powinna wyglądać umowa kupna-sprzedaży auta?”

Comments are closed.

Related Posts