Obowiązkowa rejestracja samochodu od 2024 roku!

0 Comments

W ostatnim czasie kierowcy i właściciele samochodów nie mają lekko, pojawiają się kolejne zmiany w prawie, nowe obowiązki, nowe stawki opłat i kosztów, na horyzoncie coraz częściej widać jakąś formę podatku od posiadania samochodu oraz Strefy Czystego Transportu. Część z tych rzeczy będzie przybierać ostateczną formę za rok lub dwa, ale już z początkiem 2024 roku pojawi się zmiana, która będzie dotyczyć wszystkich osób kupujących i sprzedających samochody. Mowa o obowiązku rejestracji samochodu przez nowego właściciela i zgłoszenia jego zbycia przez sprzedającego.

Z dniem 01 stycznia 2024 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 07 lipca 2023 nowelizująca Prawo o ruchu drogowym. Wprowadza ona kilka zmian dla kupujących i sprzedających samochody używane, dla importerów aut z zagranicy i dla dealerów nowych aut. Znika dotychczasowy obowiązek zgłoszenia nabycia przez kupującego i zgłoszenia zbycia przez sprzedającego w urzędzie (dla Bydgoszczy jest to Wydział Uprawnień Komunikacyjnych w Urzędzie Miasta, a w powiecie bydgoskim jest to Wydział Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy), a w to miejsce wprowadza się obowiązek rejestracji samochodu przez nabywcę lub nabywców (popularnie zwane „przerejestrowaniem”) oraz obowiązek zgłoszenia sprzedaży pojazdu przez sprzedającego pod rygorem kary administracyjnej w sztywno ustalonej wartości (o karach będzie za chwilę).

Zmiany te mają uporządkować „bałagan” w Centralnej Ewidencji Pojazdów, gdyż dotychczas również obowiązywała rejestracja auta, lecz za brak jej dopełnienia nie groziła żadna kara. Dla różnych osób będą też obowiązywały różne terminy złożenia wniosku o rejestrację:

– dla osób prywatnych kupujących samochód używany zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej będzie to 30 dni;

– dla przedsiębiorców i dealerów zajmujących się obrotem pojazdami (potocznie „handlarze”) obowiązek ten zostanie wydłużony do 90 dni;

– przy sprowadzaniu samochodów z krajów członkowskich Unii Europejskiej 30 dni;

– przy autach sprowadzonych z krajów nie należących do UE (np. Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia itd.) dopuszczonych do obrotu przez Krajową Administrację Skarbową termin rejestracji to 30 dni.

Z kolei obowiązkowe zgłoszenie zbycia pojazdu będzie obligowane terminem 30 dni dla osób prywatnych i dla przedsiębiorców.

Mowa o terminie złożenia wniosku o rejestrację, gdyż sam proces rejestracji auta wynosi od 2 do 4 tygodni. Można też uniknąć obowiązku rejestracji w przypadku, gdy w terminie 30 dni (lub 90) pojazd zostanie sprzedany dalej lecz należy wtedy zdążyć z zgłoszeniem zbycia pojazdu w terminie złożenia wniosku o rejestrację.

Niedotrzymanie tych terminów będzie wiązało się z nałożeniem kary, której stawka również jest zależna od rodzaju nabywcy i w przypadku przekroczenia końca terminu obowiązku złożenia wniosku o rejestrację o 180 dni, jej wysokość będzie podwajana:

– dla osób prywatnych 500 złotych / 1000 złotych po kolejnych 180 dniach

– dla przedsiębiorców i dealerów 1000 złotych / 2000 złotych po kolejnych 180 dniach

W przypadku nie zgłoszenia sprzedaży pojazdu również będą kary w wysokości 250 złotych.

Współwłaściciele będą ponosić kary solidarnie z właścicielem pojazdu, ale jednocześnie wystarczy, że tylko właściciel zgłosi sprzedaż pojazdu w urzędzie.

I ostatnia ważna informacja precyzująca miejsce składania zawiadomień o sprzedaży pojazdu – będzie to urząd / starostwo właściwe dla naszego miejsca zamieszkania stałego lub czasowego. Dotychczas było to niejasne, bo część urzędów odsyłała do miejsca rejestracji auta w przypadku gdy auto nie było na nas zarejestrowane, a było to w innej miejscowości niż nasza.

W przypadku zmian w procedurach lub gdy proces ten będzie wyglądał inaczej niż opisaliśmy, wpis będzie aktualizowany i poprawiany. Niestety część przypadków jest niejasna, pracownicy urzędów też jeszcze nie wiedzą dokładnie jak będzie to wszystko wyglądać w praktyce.

Wszystkie zmiany obowiązują dla transakcji przeprowadzonych od dnia 01 stycznia 2024 i nie dotyczą wcześniejszych sprzed tej daty. Do końca 2023 roku obowiązują dotychczasowe przepisy i obowiązkowe zgłoszenie nabycia lub zbycia w ciągu 30 dni od daty zakupu, a niedotrzymanie tego terminu może skutkować nałożeniem kary od 200 do 1000 złotych.

Related Posts